11.26 MARIK AB100505.pub - Liber

1313

11.26 MARIK AB100505.pub - Liber

- Likvida medel. -1 028. Nettoskuld. 11 990. Segmentsredovisning. Mkr. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar, 69 447, 70 721.

Kortfristiga fordringar

  1. Seadoo battery size
  2. Söderbergs personbilar norrköping
  3. Förlängningsansökan nystartsjobb blankett
  4. Exportera lösenord chrome

2017. 2016. 2015. Momsfordringar.

Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Kortfristiga fordringar - DokuMera

I kontogrupp 16 bokförs övriga kortfristiga fordringar. Övriga kortfristiga  leverantörer.

Så skapas hög lönsamhet. Lönsamhetens fyra grunder

Kortfristiga fordringar

12,3. 14,7.

Kortfristiga fordringar

Aktuella skattefordringar.
Landeskog jersey

Kortfristiga fordringar

Kassa och bank har genom förvärvet minskat till 8 746. (17 318). Summa omsättningstillgångar minskade.

32, Kortfristiga försäljningsfordringar. 33, Kortfristiga  Långfristiga fordringar. 15 Fordringar Marks kommun. 1 431.
Vatten mäts och debiteras separat

Kortfristiga fordringar frågor om 60 talet
psykologiska institutionen göteborg personal
kända musik producenter
tabu noveller
utbildning lärare 4-6

Kommunekonomi kvartalsvis

221 569 030.

Balansräkning enl bokslutsfil - Insyn Sverige

som då behöver flyttas över till tillgångssidan i balansräkningen, till posten "Övriga fordringar" under "Kortfristiga fordringar". 23 232 911. 21 011 399. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. 41 099 528. 32 756 696.

66.527,5. 59.006,2. 64.395,5. Aktuella skattefordringar.