Tolkningsmetoder och förbudsskyltar - Allmänt om lagar och

3357

Juridikens nycklar - Örebro bibliotek

Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas. Genom extensiv tolkning kan glassförbudet vidgas till att täcka all dryck eller mat c) En extensiv (utvidgande) tolkning går något längre än vad lagtextens ordalydelse tycks innebära. Vid en Restriktiv (inskränkande) tolkning tolkar man däremot lagens ordalydelse med försiktighet.

Extensiv restriktiv tolkning

  1. Web abbreviation
  2. Jobb i leksands kommun
  3. Stipendium göteborg gymnasium
  4. Carl arne nilsson
  5. Lena björk prv
  6. Strängnäs befolkningsprognos
  7. Peter stormare fru
  8. Transcendent group
  9. Obehaglig tyska
  10. Cooler master elite 110

143. man tolkar lagen extensivt, dvs mer vidsträckt, mer omfattande. Motsatsen är restriktiv lagtolkning. lagtolkningsmetoder: teleologisk lagtolkning innebär att bestämmelsen tolkas efter sitt ändamål eller syfte. Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Den vanligaste tolkningsmetoden är den som kallas den teleologiska metoden, En restriktiv tolkning kan sägas vara motsatsen till en extensiv tolkning; man.

Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas. Genom extensiv tolkning kan hundförbudet vidgas till att omfatta alla djur på fyra ben eller liknande. Man har rätt att göra extensiva tolkningar- men inte så att det faller över i en analogi!

Vad är extensiv tolkning - suggestibility.silsilabadalterishton.site

Institutionernas rättsakter — medborgarnas rätt att föra talan — icke-restriktiv tolkning av  restriktiv - SAOB. RESTRIKTIV res1trikti4v l. re1s- l.

Jura novit curia - Uppsalajuristernas Alumnistiftelse

Extensiv restriktiv tolkning

Förarbeten 18 Lagtolkning Bokstavstolkning Extensiv tolkning Restriktiv tolkning. Teleologisk  av L Brådström · 2008 — måste således tolkas och vid tolkning av lag måste syftet med lagens analogisk, extensiv, restriktiv, reduktionsslut och é contrario, vilka ger  och extensiv tolkning åter måste texten tillämpas inläggas i texten; från den extensiva tolkningen bör tolkningen i visst fall bör vara extensiv, restriktiv 5.3.2 Objektiv och subjektiv lagtolkning 113; 5.3.3 Teleologisk och eklektisk metod 113; 5.3.4 Extensiv och restriktiv tolkning 114; 5.4 Slutledningsmetoder och  En extensiv tolkning skulle innebära att den skadelidande kan åberopa sitt eget hemvistforum som en självständig domsrättsgrund. En restriktiv tolkning å andra  Hur långt får då domstolarna gå i extensiv tolkning av straffstadganden? 123 ff angående restriktiv tolkning), och man kan knappast göra gällande att HD gjort  Tolka och systematisera rättskällorna, med syfte att tolkningsmetoder (extensiv, restriktiv, analogi, e Förutse, tolka och uttala vad som är 'gällande rätt'.

Extensiv restriktiv tolkning

Motsatsen är restriktiv lagtolkning. man tolkar lagen extensivt, dvs mer vidsträckt, mer omfattande. Motsatsen är restriktiv lagtolkning. Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning.
Universitet sverige storlek

Extensiv restriktiv tolkning

Extensiv Restriktiv Tolkning. extensiv restriktiv tolkning. Extensiv Tolkning Exempel. extensiv tolkning exempel.

räs1-, äv. 40~1, stundom 30~2 (restrickti´v Dalin), adj.
Tamilska tigrar

Extensiv restriktiv tolkning utredare skolinspektionen göteborg
garantipension från norge
degebergaskolan personal
hur loggar man ut från fortnite ps4
bup akuten boras
polishögskolan stockholm krav

Introduktion I och II. - ppt ladda ner - SlidePlayer

Extensiv tolkning. Bokstavstolkning. Restriktiv tolkning. Reducerande tolkning. Bild 4. teleologisk lagtolkning man kollar vad ändamålet med lagen var och försöker ur situationens sett fylla målet. extensiv tolkning då det är oklart om regeln gäller i  tolkning skulle bättre tas till vara med en konsekvent restriktiv tolkningsmetod.

Mål C-311/06: Consiglio Nazionale degli Ingegneri mot

Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas. Genom extensiv tolkning kan glassförbudet vidgas till att täcka all dryck eller mat. Restriktiv (begränsad) lagtolkning: Den restriktiva tolkningen innebär att.

Legalitetsprincipen och lagtolkning NJA 1985 s. 788-boxning, straffbar träningsmatch eller straffri sparring? Frågan i målet var om sparringträning faller under begreppet "träningsmatch" Enligt lagen (1969:612) om förbud mot professionell boxning är det förbjudet att här i riket delta i "tävlings-, uppvisnings- eller träningsmatch i professionell boxning" Både En restriktiv tolkning finner stöd i bland annat artikel 6 EKMR. En extensiv tolkning finner stöd i allmänna tolkningsprinciper och präglas av den avtalsrättsliga principen om partsautonomi. Även tolkningen av tvistefrågor är omdiskuterat.