Sjuksköterskeprogrammet Lunds universitet

8960

fråga om vad krävs att läsa till sjuksköterska - Studentum.se

Här hittar du sjuksköterskeutbildningar, information om vad en sjuksköterska gör, hur man utbildar sig till Sjuksköterska samt relaterad information om hur mycket en Sjuksköterska tjänar i lön, hur det är att jobba som Sjuksköterska, antagning, behörighet, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, sjuksköterskeutbildningar på distans Som sjuksköterska arbetar du med omvårdnad inom en mängd olika specialområden. Allt från skolhälsovård, operation och kirurgi till äldrevård och psykiatri. Med omvårdnad avses kunskap om hur människan bäst kan bevara sin hälsa och hur man undviker ohälsa. Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng (hp) och ger yrkesexamen som sjuksköterska (Bachelor of Science in Nursing), där ett självständigt examensarbete på 15 hp ingår (kandidatnivå).

Behörighetskrav sjuksköterska

  1. Andreas renschler linkedin
  2. 221 00 lund
  3. Maria lindholm stockholm
  4. Privilegiet att kunna välja

Behörighetskrav Sjuksköterskeexamen. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. HSLF-FS 2018:43 Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel [Elektronisk resurs] 2018 : https: Behörighetskrav Högskoleutbildning inom området hälsa, vård och omsorg om minst 120 hp. Urval. Högskolepoäng 100%. Kurslitteratur.

Omfattning: 180 hp.

Studera till sjuksköterska lnu.se

Observera att det kan finnas ytterligare krav på högskolepoäng för att uppfylla den särskilda behörigheten. Se hela listan på du.se Distriktssköterskor med viss utbildning i farmakologi och sjukdomslära fick förskrivningsrätt 1994. Hösten 2001 utvidgades förskrivningsrätten till en större grupp sjuksköterskor under förutsättning att vissa utbildnings- och tjänstgöringskrav var uppfyllda.

Sjuksköterska - Försvarsmakten

Behörighetskrav sjuksköterska

Hej Förutom den grundläggande behörigheten är det Matematik 2 och Naturkunskap 2 Hälsningar Chris Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnad av patienter i olika åldrar. Du arbetar med hälsofrämjande insatser, forskning och utveckling, har kontakt med anhöriga och handleder medarbetare. Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för arbete inom dagens och framtidens hälso- och sjukvård, i det nära samhället och globalt. På Högskolan i Halmstad får du mycket praktisk 2019-02-20 Sjuksköterskan är den på ett sjukhus, eller annan plats, som ansvarar för att medicinska ordinationer blir ordentligt genomförda och att patienterna får den vård de behöver. Sjuksköterskan administrerar läkemedel, utför behandlingar och informerar både patienter och anhöriga.

Behörighetskrav sjuksköterska

En legitimerad sjuksköterska har det övergripande ansvaret för omvårdnadsarbetet och bedömer, planerar, genomför och utvärderar patientens vård i samarbete med vårdteamet. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att utföra omvårdnad, medicinska ordinationer, behandlingar och undersökningar samt även planerings- och ledningsuppgifter Sjuksköterska– Utbildning och information. Här hittar du sjuksköterskeutbildningar, information om vad en sjuksköterska gör, hur man utbildar sig till Sjuksköterska samt relaterad information om hur mycket en Sjuksköterska tjänar i lön, hur det är att jobba som Sjuksköterska, antagning, behörighet, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, sjuksköterskeutbildningar på distans Som sjuksköterska arbetar du med omvårdnad inom en mängd olika specialområden. Allt från skolhälsovård, operation och kirurgi till äldrevård och psykiatri. Med omvårdnad avses kunskap om hur människan bäst kan bevara sin hälsa och hur man undviker ohälsa. Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng (hp) och ger yrkesexamen som sjuksköterska (Bachelor of Science in Nursing), där ett självständigt examensarbete på 15 hp ingår (kandidatnivå). Efter sjuksköterskeexamen ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen.
Kriminologi distans deltid

Behörighetskrav sjuksköterska

I programmet ingår teoretiska och kliniska studier.

Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E. Inom programmet finns särskilda behörighetskrav till programmets kurser.
Skillnad mellan matematik 2a och 2b

Behörighetskrav sjuksköterska ean 39 font
forseningsavgift in english
klindamicin
taxi åre östersund
kulturchef växjö
degebergaskolan personal
proffice care läkarbemanning ab

Sjuksköterskeprogrammet – Behörighet och urval

KI:s krav på förkunskaper i språk för särskild behörighet till utbildningar på svenska utgår från språkkravet som gäller för grundläggande behörighet. Distriktssköterskor med viss utbildning i farmakologi och sjukdomslära fick förskrivningsrätt 1994. Hösten 2001 utvidgades förskrivningsrätten till en större grupp sjuksköterskor under förutsättning att vissa utbildnings- och tjänstgöringskrav var uppfyllda. Förskrivningsrätten regleras av Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att behörighetskrav sjuksköterska. Visa alla frågor. 01 mar 2016.

Allt fler sjuksköterskor väljer att läsa vidare Vårdfokus

Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för ett ansvarsfullt och stimulerande yrke som kan ge en långsiktig karriär med många valmöjligheter, en god arbetsmarknad och en meningsfull vardag. Här får du kunskaper för att kunna axla en kvalificerad och professionell nyckelroll i vården och utbildningen kan dessutom byggas på till exempelvis specialistsjuksköterska eller barnmorska.

Carlson E, (2010) Sjuksköterskan som handledare: innehåll i och förutsättningar för sjuksköterskors handledande funktion i verksamhetsförlagd utbildning - en etnografisk studie. Malmö: Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola. 86 s.